موسسه خيريه نورآفرين بهشهر

موسسه خيريه نورآفرين بهشهر با شماره ثبت 113 و مجوزرسمى ازفرماندارى بهشهرو تحت نظارت فرماندارى واستاندارى ازسال ١٣٨٤آغازبه كارنمود.

دراين موسسه فعاليت اصلى براساس جذب دانش اموزان و درادامه تحصيل آنان درمقاطع دانشگاهى كه مستعد تحصيل ولى كم توان مالى ميباشد ،دركمك هزينه هاى تحصيلى اين آينده سازان كشورگام موثر برداشته است درضمن علاوه برهزينه تحصيلى كمكهاى مالى جهت كمك هزينه درمان دانش آموزان تحت حمايت و خانواده هاى محترم آنان،كمك هزينه تعميرات مسكن ولوازم خانگى،كمك هزينه تهيه جهيزيه نوعروسان ،كمك هزينه ازدواج،و تهيه سبدهاى كالا به دفعات شامل انواع موادغذايى مانند مرغ گوشت برنج روغن وحبوبات وانواع مايحتاج غذايى.

معرفى عزيزان به مراكز علمى وآموزشى و برگزارى جلسات آموزشى فرهنگى ،همچنين انواع كمكهاى مالى و عاطفى جهت سلامت جسم و روان و تامين مايحتاج آنان درحد توان صورت ميگيرد.

- تهيه لوازم التحرير و مايحتاج تحصيلى و...

- برگزارى مسابقات فرهنگى و مذهيى و علمى و اهدا جوايز

- همچنين برگزارى مراسم و جشنهاى مذهبى واطعام دهى واهدا جوايز وهدايا به مناسبتهاى مختلف صورت ميگيرد و تلاش داريم خانواده ها را تشويق نماييم تا تواناييهاى خودرا شناسايى نموده و در راستاى آن در مشاغلى كه براى آنان ميتواند درآمدزايى داشته باشد، فعاليت نمايند.