انتخابات شورا مرکزی شبکه ارتباطی زنان

تهران/17 اسفند 1396


 

انتخابات شورای مرکزی شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان و بازرسی شورای مرکزی شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان روز پنجشنبه 17 اسفند 96 در سالن همایش دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی خانم دکتر شکوه نوابی نژاد آغاز شد و پس از آن خانم دکتر احتسابی کارشناس امور زنان و خانواده به مناسبت میلاد حضرت زهرا س به سخنرانی پرداختند.

پس از آن هریک از کاندیداها به مدت 2دقیقه به روی سن رفته و خود را معرفی کردند و در ساعت 11:45 رای گیری به مدت یک ساعت با حضور نماینده وزارت کشور آقای شاملو و هیئت رئیسه برگزار شد.

پس از معرفی کاندیداهای هیئت رئیسه ، هیئت رئیسه توسط سازمان های غیردولتی انتخاب شدند.

صندوق رای در حضور اعضا بازدید و مهر و موم گردید و برگه های آراء براساس معرفی نامه NGO  ها و کارت شناسایی تحویل شد.

صندوق در ساعت 13 با حضور نماینده وزارت کشور و هیئت رئیسه و نظارت NGO  ها باز و شمارش آرا شروع گردید.


 

نتایج آرائ :

1- دکتر شکوه نوابی نژاد

2- دکتر طاهره مجد

3- محترم جمالی خوب

4- دکتر سوسن صفاوردی

5- دکتر مریم اردبیلی

6- فلوریا محمدپور

7- مهندس شهلا منفرد

8- دکتر محبوبه خلوق

9- پروین غریب شاهی

10- ملیحه عسکریان

11- فریده امین الاسلامی

12- زهرا صدر

13- آذر خانم شهسواری 

14- زیبا عامل

15- ژرمن کوچو

 

16- عصمت سپهری

17- سیده هما ساجدی

18- فریده پوراتیان

19- مریم مجتهدزاده

20- مریم زمانی

21- فرزانه نظری

22- معصومه مهرابی

23- مریم رضازاده

بازرسین

1- آزیتا رودگرمنش

2- کبری احمدی

3- پروین هدایتی