موسسه خیریه نوید مهر پردنجان چهارمحال و بختیاری

شماره ثبت :7- فارسان

ارگان صادر کننده مجوز: سازمان بهزیستی

نحوه اداره موسسه: به صورت هیئت مدیره ای که هر سه سال یکبار انتخابات اعضای پنج نفره هیئت مدیره توسط هیئت امناء انتخاب می شوند.

مدیر عامل: از بین اعضا یا بیرون از اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود.

موضوع فعالیت:

حوزه فعالیت موسسه:

گزیده ای از اهداف موسسه:

1 – کمک های نقدی و غیر نقدی به گروه هدف

2 –تاسیس مرکز فرهنگی - آموزشی ویژه معلولین و سالمندان 

3 – تلاش در جهت حفظ کیان خانواده به ویژه نزد جوانان

4 – ایجاد و امکانات لازم در جهت مشاوره و راهنمایی خانواده های هدف

5 –توسعه خدمات توانبخشی معلولین و سالمندان با بهره گیری از دیدگاههای کارشناسی سازمان بهزیستی

 

جامعه هدف:

موسسه خیریه نوید مهر پردنجان با اهداف بشر دوستانه و کمک به افراد و خانواده های نیازمندو توانمند سازی و توانبخشی سالمندان و بیماران اعصاب و روان، زنان بی سرپرست،و .....توسط اعضای هیئت موسس، موسسه راه اندازی شد.

در تاریخ 1380/7/20 با برگزاری انتخابات هیئت مدیره امور موسسه به هیئت مدیره محول گردید.

فعالیت های موسسه:

1- ارائه خدمات و کمک های نقدی و غیر نقدی به خانواده های نیازمند(تعداد مدد جویان 240 نفر)

2-ارائه خدمات به مددجویانی که دارای بیماری های نابینایی،ناشنوایی،کم توان ذهنی و جسمی و حرکتی هستند.(تعداد خانم های این طرح 94 نفر)

3- طرح توانمند سازی سالمندان (تعداد خانم های سالمند این طرح 31 نفر)

4- طرح توانبخشی سالمندان تماماٌ خانم (به تعداد 68 نفر)

5- بیماران اعصاب و روان (تعداد خانم های این طرح 30 نفر)

6- برگزاری انواع کلاسهای آموزشی، تربیتی و اشتغال زایی( شرکت کنندگان بیش از 50 نفر خانم می باشند)

 

 

سمت : رئیس هیات مدیره موسسه خیریه نوید مهر پردنجان استان چهارمحال و بختیاری

نام و نام خانوادگی : سیروس رحیمی

تاریخ تولد : 1338

تحصیلات: لیسانس علوم تربیتی

کارمند بازنشسته فرهنگی

عضو هیت مدیره بنیاد فرزانگان (سالمندان) شهرستان فارسان