کارگاه آموزشی دخانیات تهدیدی برای سلامت زنان

تهران/ خرداد 1397


روزجهانی بدون دخانیات کارگاه آموزشی دخانیات تهدیدی برای سلامت زنان شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان و واحد زنان جمعیت مبارزه بااستعمال دخانیات ایران باحضور دکتر محمدرضا مسجدی و دکتر شکوه نوابی نژاد.


طی این کارگاه که در محل ساختمان این شبکه ملی ارتباطی ارائه گردید، دکتر شکوه نوابی نژاد رئیس شبکه ملی ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان (چهره ماندگار مشاوره ایران) و دکتر محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان، همچنین زهرا صدر مسئول واحد زنان جمعیت حضور داشتند.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان تأکید داشت: زنان مهم‌ترین سرمایه­ های یک جامعه هستند که می‌توانند جامعه را تغییر دهند. لازم است زنان برای مبارزه با دخانیات برخیزند و از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اگر بخواهیم از بیماری‌های غیرواگیر پیشگیری کنیم نباید اطلاع‌رسانی و آگاهی‌ِبخشی ویژه به این قشر مهم از جامعه را نادیده بگیریم

زهرا صدر مدیر واحد زنان جمعیت، بر اساس نتایج تحقیقات حاصل شده در حوزه‌ی مبارزه با دخانیات، در ارتباط با مضرات سیگار و قلیان و دود تحمیلی آن‌ها و نقش زنان در کنترل دخانیات، توضیحاتی ارائه نمود. وی افزود: مصرف دخانیات، مهم‌ترین عامل بازدارنده توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه است.

همچنین در انتهای نشست، دکتر شکوه نوابی نژاد در خصوص مبارزه با دخانیات خاطرنشان نمود که زنان به‌عنوان عناصر مهم در سلامت جامعه، باید با سیاست مادرانه، همسرانه و خواهرانه، فضای مناسب و دوستانه‌ای را در خانواده فراهم کنند تا جوانان از آسیب‌های بیشتر در این زمینه دوری نمایند. دکتر نوابی نژاد، به‌طور خاص، زنان فعالِ جامعه را به همکاری بیشتر در این خصوص دعوت کرد.


مدعوین، منتخبین و اعضای شورای این شبکه ارتباطی حاضر در کارگاه آموزشی مذکور، ابراز امیدواری نمودند که در راستای اهداف ذکر شده، گام­‌های مثبت روزافزونی بردارند؛ ضمنا خواستار صدور بیانیه‌ای در راستای حقوق شهروندی مقابله با دخانیات در حوزه‌ی زنان، در جهت ضمانت اجرائی قوانین حمایتی سلامت و بهداشت صادر شده تاکنون گردیدند.

لازم به ذکر است در نهایت، گواهی حضور در کارگاه آموزشی توسط دکتر محمدرضا مسجدی و دکتر شکوه نوابی نژاد به شرکت­‌کنندگان اعطا شد.