استارت آپ و نقش آن در توسعه پايدار

 

استارت آپ كسب وكاري است كه عمدتا حول محور تكنولوژي شكل گرفته و پتانسيل بالايي دارد وبعنوان يك NEW BUSINESSمعني ميشود.

استارت آپ سازماني موقت  است كه با هدف يافتن يك مدل كسب وكار تكرار پذير ومقياس پذير به وجود امده است.

عوامل يك جامعه استارت آپي چيست؟

-استارت آپ ها

-سرمايه گذاران

-دانشگاهها

-شركتهاي بزرگ

-دولت وسازمانهاي حامي

-ارائه دهندگان خدمات (مشاورها ،منتورها ،كوچ ها ،مراكز نواوري ومراكزرشد وشتاب دهنده ها )

گپ و گفت استارت آپ چيست ؟

هدف از اين رويداد انتقال تجربه وتوسعه ارتباطات حرفه اي است.

كار افرين ها ،صاحبان ايده ،برنامه نويس ها ،طراح وسرمايه گذاران وهمفكران گرد هم امده وبه بررسي ايده ها وفرصتها مي پردازند وشبكه همكاري شكل ميگيرد.

اهداف رويدادهاي استارت آپ چيست ؟

-تشكيل استارت آپ

-ارائه اموزش هاي لازم به استارت آپ ها

-جذب سرمايه گذار براي استارت آپ هاي برتر

TEDچيست؟

با هدف گسترش ايده هاي ارزشمند با شعار "ايده ها ارزش گسترش دارند از ٢٣فوريه ١٩٨٤راه اندازي شد وشامل سخنراني هاي زنده در تمام دنيا ويا رويدادهاي بومي ميباشد.

Briefingچيست ؟

در اين رويداد سرمايه گزاران در يك فضاي صميمي با اكوسيستم استارت اپ اشنا شده وتلاش ميشود در يك جلسه هم انديشي از خود سرمايه گزاران براي برنامه ريزي بخش جذب سرمايه گزاري استارت اپ ياد گرفته شود.

BUSINESS Roadshow

سلسله رويدادهاي بازار يابي وتوسعه بازار شامل جلسات وكنفرانس در مناطق مختلف است.

هدف :ارائه طرح هم انديشي با سرمايه گزاران وجذب سرمايه

استارت آپ ها شامل :

Venture capital

Angel investors

Crowd funding

چرخه سرمايه گذاري در كسب وكار هاي نوپا بسيار مهم است يك دوره ابتدايي شروع كه گروه وهسته اوليه ميباشد بعد صندوق ها وشركتهاي سرمايه گزاري تعاوني ها وشركتهاي تجاري وبعد بازار سهام كه مرحله رشد شركتهاي دانش بنيان است.

استارت آپ ها نياز به قسمتهاي زير دارند:

انكوباتورها

شتاب دهنده ها

پارك هاي نواوري

 

***فایل PDF مطالب وبینار جهت دانلود***

   

   دانلود : startup_ecosystem_fakt.pdf           حجم فایل 3033 KB