موسسه بانوان نیکوکاربافق

 این موسسه سازمانی مردم نهاد و غیر دولتی است که با هدف توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و ... فعالیت خود را از آبان ماه سال 1384 با اخذ مجوز رسمی از فرمانداری شهرستان بافق به شماره مجوز27862/ ت /31281 ه و شماره ثبت 25 شروع کرد.

خدمات این موسسه با هدف ارتقاء کیفیت زندگی و کمک به فرهنگ‌سازی خانواده‌های مددجویان و حفظ کرامت انسانی آنان و توانمند‌سازی زنان بد‌سرپرست و خودسرپرست انجام میشود .

رفع نیاز های اقتصادی، درمانی، تحصیلی، و جهیزیه ، و آموزش مباحث حقوقی و مشاوره ای از خدمات این موسسه است.
موسسه خیریه بانوان نیکوکار شهرستان بافق با تکیه بر جلب حمایت های مردمی و انواع کمک های نقدی و غیر نقدی در برای رفع نیاز های مالی خانواده های نیازمند فعالیت می کند
.
هدف اصلی این موسسه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار می باشد از این رو فعالیت هایی  همچون راه اندازی کارگاه آموزش بافت گلیم و تابلو فرش و شیرینی پزی وتشویق مددجویان به راه اندازی مشاغل خانگی همچون قالی بافی خیاطی و بافندگی و... انجام داده است.