انجمن های پذیرفته شده در کمیته عضویت شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان

 

1- موسسه صیانت از حقوق زنان

2- موسسه مهر مائده

3- موسسه حضرت زینب س

4- موسسه کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

5- موسسه غیر تجاری خیریه نیکوکاری نور ایثار مهر

6- انجمن بانوان فعال در صنعت گردشگری و صنایع

7- جمعیت طلوع بی نشان ها

8- موسسه سفیران امید

9- جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی

10- موسسه اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد پیک امید بهشهر

11- کانون فرهنگیان شاهد و ایثارگران

12- موسسه خیریه ترکمن آرکا

13- موسسه همیاران سلامت شکوفه گلوگاه 

14- موسسه خیریه نسیم رحمت سید محمد عابد(ع)

15- موسسه خیریه عشاق المهدی (عج)

16- موسسه منحصر یگانه بی نظیر خراسان شمالی

17- انجمن توانمندیها، خدمات و توسعه صنعت گردشگری ایران

18- موسسه مددکاری و اجتماعی همیشه بهار خراسان

19- سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی مازندران

20-موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم قم

21- موسسه خیریه رهپویان الزهرا س شیراز

22- موسسه ایستگاه همدلی یزد

23- موسسه آوای درون زندگی کویریزد

24- موسسه خیریه نسیم مهربان جوانه های زندگی فارس

25- موسسه روانشناسی ایستگاه زندگی ابرکوه یزد

26- موسسه خیریه و غیر انتفاعی ارتقاء سلامت زندگی محسنین یزد

27- موسسه خیریه یار مهربان شیراز

28- انجمن توسعه پایدار آمل یاران مازندران

29- سازمان مردم نهاد حمایت از خانواده من سرخس-خراسان رضوی

30- موسسه چتر مهریانی ایساتیس یزد

31- کانون فرهنگی تکریم زن و خانواده تهران

32- موسسه خیریه حمایت از معلولین شهید ناصر قربانی تهران

33- خیریه سفیران همدلی از استان همدان

34- موسسه ترنم مهر از استان تهران

35- بنیاد کارآفرینی طلوع فردا از استان تهران شهرستان ورامین

36- کانون تحکیم خانواده بهشتی از استان قزوین