نشست علمی زنان ،صلح ،حقوق بشر

تهران/ اردیبهشت 1397

 


 

نشست نیمروزه " زنان صلح حقوق بشر" در جمع دانشجویان علوم سیاسی و سازمان های غیر دولتی زنان تشکیل شد .

در این نشست که با حمایت موسسه افق نور و دعوت شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان و کانون مهرورزان صلح و عدالت جهانی برپا شد سخنرانان از کشورهای انگلستان" لرن بوث" آمریکا "دکتر اسکات بنت" و ایرلند شمالی " تومی سندر" در رابطه با نقض حقوق بشر و سیاست های جنگ طلبانه در سیستم های غربی سخنرانی کردند . طی این مراسم "خانم لرن بوث " (خواهرزاده نخست وزیر انگلستان، تونی بلر) با اشاره به چالش های رو بروی خانواده در کشورهای غربی به نقش کلیدی خانواده در ترویج صلح و احترام به حقوق بشر بعنوان یک رابطه بین انسان وخدا تاکید کرد از طرفی دیگر لرن بوث به عنوان گزارشگر و نویسنده ، ضمن تشریح چگونگی مسلمان شدن خویش در بخش دیگر از سخنان خود متذکر شد که حجاب ، یک پرده محافظ و نگهبان برای زن است و مانع از استفاده ابزاری از زنان می شود ایشان همچنین به نقش معنویت و دین در ترویج صلح در سخنان خود پرداخت .

" اسکات بنت" افسر سابق جنگ روانی ارتش آمریکا که حضور خود را در ارتش صرفا با اعتقاد به جلوگیری از جنگ مورد تاکید قرار داد ، عنوان کرد بعد از پیوستن به ارتش متوجه حقایق پشت پرده و نقش عربستان سعودی در حملات 11 سپتامبر شده که این حقایق را در قالب یک کتاب به چاپ رسانده و پیرو آن محکوم  به 2 سال حبس شده است.

" اسکات بنت" این افسر اسبق ارتش، امپرالیسم غربی را به آتشی که دود سیاه آن همه جهان را فرا گرفته است تشبیه کرد و در بخش دیگر از سخنان خود تاکید کرد ، برای نجات از این آتش و دود ناشی از آن باید پنجره ها را باز کرد و ملت ها و دولت ها باید بدانند هرچیزی را که امپرالیسم غرب فرهنگ سازی می کند الزاما به نفع آنها نیست و تنها راه رهایی از آن " نه گفتن " به فرهنگی است که از طریق غرب نهادینه می شود . به طور مثال آنچه که امروز در رابطه با اشکال مختلف خانواده و آزادی ترویج می شود در واقع منجر به مشکلات بزرگتر اجتماعی، خشونت ، جنگ و استفاده ابزاری از زن و فروپاشی خانواده می شود. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که تعریف اشکال مختلف از خانواده در واقع بخشی دیگر از سیاست های ضد فرهنگی است که زمینه ساز بروز مشکلات بیشتری برای جامعه بشری و به طبع آن خشونت و جنگ می شود.

سومین مهمان این نشست هنرمند ایرلندی " تومی سندر" بود که با اجرای چند آهنگ که در نفی جنگ و حمایت از صلح و همچنین نقض حقوق فلسطینیان سروده بود ، مورد تشویق گرم حضار قرار گرفت. در ادامه دانشجویان و نمایندگان از سازمانهای غیردولتی زنان سوالات خود را در موضوعات گوناگون مطرح کردند که توسط میهمانان پاسخ داده شد.

 در خاتمه دبیر نشست زنان صلح حقوق بشر دکتر سوسن صفاوردی با تشکر از حضور میهمانان خارجی و داخلی تاکید کرد نشست امروز زمینه ای برای شنیدن صداهای مختلف در سراسر جهان در انتقاد به سیاست های جنگ افروزانه و ناقص حقوق بشردر نظام سلطه بود که به میهمانان نشست ، امکان مقایسه و تطبیق سیاست های جاری در نظام بین المللی را می داد و نکته مهم در این گونه نشست ها که زمینه ساز یک تعامل است ترویج این فرهنگ است که هر گونه نگاه صفر - صدی و یا کاملا سیاه و یا سفید دیدن در نتیجه هیا و هوی رسانه ای شکل می گیرد و مبتنی برحقیقت نیست که در قیاس تفکرات مختلف این امکان بوجود می آید که انسان از دایره محدود فکری خود به تفکرات دیگر راه پیدا کند و به حقیقت نزدیکتر شود.