موسسه پیوند گل نرگس 

این موسسه بیش از سه دهه فعالیت و ثبت از وزارت کشور در سال 1385 در خدمت زنان سرپرست خانوار و دختران ایتام با هدف آموزش و اشتغال زایی بوده است و راهکار اصلی این موسسه توانمند سازی از طریق آموزش و ایجاد استقلال اقتصادی با کمک به زنانی است که تحت فشارهای مختلف هستند در این زمینه آموزش رایگان در رشته های مختلف فنی حرفه ایی ، همچنین کمک به اشتغال آنها از طریق فروش اجناس در نمایشگاهها و بازارچه های مختلف و کمک به خرید ابزار کار با دادن وام و بسیاری کارها جانبی دیگر از جمله فعالیتهای کلیدی این موسسه بوده است.

کار گروه توانمند سازی آموزش و دیگر کارگروههای موسسه با همکاری تنگاتنگ به صورت تخصصی همه تلاش خود را در انجام این ماموریت مهم به کار میبرند .

در سالهای گذشته با تجربه ایی که از وضعیت این زنان به دست آمده آموزش مهارتهای زندگی و مشاوره روانشناسی برای گروه مخاطب مورد نظر حتی بیش از آموزشهای فنی حرفه ایی برجسته شد . زیرا بانوانی که تحت فشار روانی هستند نمی توانند بر کارشان تمرکز داشته باشند . کار گروه روانشناسی با حضور روانشناسان داوطلب خیریه در این امر تلاش می کنند .

موسسه خیریه پیوند گل نرگس برای تامین هزینه های خود به کمک خیرین متکی است اگر چه تلاش برای استقلال مالی از جمله هدفهای موسسه بوده است و این مسئله با تولید چای به از سال 1390 پیگیری شده و به ثمر رسید .

از سال 1394 با گرفتن مقام مشورتی از سازمان ملل در حیطه بین الملل با فرستادن نمایندگان به ژنو و نیویورک و شرکت در شورای حقوق بشر و کمیسیون مقام زن فعالیت دارد هم چنین عضو سازمان جهانی زنان صاحب کسب کار و پیشه Bpw  شده است .

موسسه پیوند گل نرگس در سال 1392 ثبت ملی شده و در شش شهر کرج ، مشهد ، زاهدان ، بابلسر ، شهر ری و گرگان نمایندگی دارد هم چنین در چهار کشور انگلیس ، سوئیس ، پاکستان و استرالیا هم نماینده دارد .

مسئله حائز اهمیت عضویت در موسسه الغدیر و بازگشایی افتتاح حساب در این مرکز برای کمک به خرید وسایل اولیه در جهت ارتقاء اشتغال و کار آفرینی است .