مقابله با چالش های پیش رو ازدواج و خانواده

همایش یک روزه مقابله با چالش های پیش رو ازدواج و خانواده در تاریخ 4 بهمن ماه 1397 با مشارکت فرمانداری شمیرانات ، شهرداری منطقه یک و شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی  زنان برگزار شد. طی این نشست یک روزه که با حضور مدیران و نمایندگان سازمان های غیر دولتی زنان عضو شبکه و اساتید دانشگاه های مختلف کشور برگزار شد. سخنرانان از حوزه های مختلف روانشناسی ، حقوقی ، فرهنگی ،دینی ، مباحث مختلف  در رابطه با ازدواج و خانواده و چالش های پیش رو و همچنین جایگاه و اهمیت ازدواج در سلامت فرد و جامعه را مورد بررسی قرار دادند.

 برگزاری این نشست با حمایت جناب آقای دکتر شهریور فرماندار محترم شمیرانات و سرپرست محترم شهرداری منطقه یک ، جناب آقای بدریان و سرکار خانم صادقی مشاور محترم فرماندار بهترین مصداق تعامل سازمان های مردم نهاد با بدنه دولتی بود که می تواند الگویی برای تعامل بین بخش دولتی و غیر دولتی قرار گیرد.

مصوبات حاصل از موارد مطروحه در بیانات فرماندار محترم و سخنرانان محترم به شرح ذیل برای فعالیت های آتی مورد تاکید قرار گرفت ؛

1- بر اساس تحقیقات و مشاهدات عینی ،تجربه ای سخنران محترم خانم دکتر نوابی نژاد ، ازدواج صحیح و شناخت کافی در ازدواج ،باور های دینی و معنوی تربیت دختر وپسر در خانواده ، حلال یکی از  پیچیده ترین معضلات خانواده یعنی خیانت یا روابط فرازناشویی بوده و بزرگترین عامل پیشگیری از هرگونه بزهکاری و انحرافات که موجب آسیب به تقدس خانواده باشد، کار است.

2- در بحث معاونت محترم حقوقی دادگستری ، جناب آقای دکتر حکمت نیا زمینه سازی برای حل مشکلات خانواده قبل از ورود به دادگاه با ضمن توجه به عدم کفایت قوانین حکومتی در حل مشکلات اضافه شد حیطه قوانین حقوقی تنها ابزاری است که برای احقاق حق است و امکان حل مشکلات را ندارد. چرا که متمرکز به حداقل هاست.

3- در بحث سخنران بعدی سرکار خانم سویزی ، بر روی مزیت های ازدواج ، آموزش مهارتهای زندگی پیش از ازدواج و اجباری شدن آن در سطح وسیع کشوری تاکید شد و زمینه سازی برای شکل گیری یک اقدام ملی برای تسریع و تسهیل ازدواج که نیازمند ارتقاء آگاهی و تغییر در ارزش های حاکم است ،توسط شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان مورد تاکید قرار گرفت.

4- زمینه سازی برای ارتقاء مواد رسانه و آموزش های لازم در این رابطه و مهارت زیست در فضای مجازی از دیگر مباحث سخنران بعدی بود.